TRANSPARÈNCIA

Descarrega la informació pública que necessitis, institucional i econòmica

DADES LEGALS

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 2024

Funcions

Funcions

Principals funcions de l'entitat

Normativa

Normativa

Nomativa bàsica aplicable

Estructura

Junta Directiva

Relació membres Junta Directiva

Estatuts

Estatuts

Estatuts FC Piragüisme

Comitès assessors

Organització

Grups de treball i comitès

Informació

Guía de suport

Guía pràctica transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 2024

Funcions

Funcions

Principals funcions de l'entitat

Normativa

Normativa

Nomativa bàsica aplicable

Estructura

Junta Directiva

Relació membres Junta Directiva

Estatuts

Estatuts

Estatuts FC Piragüisme

Comitès assessors

Organització

Grups de treball i comitès

Informació

Guía de suport

Guía pràctica transparència

INFORMACIÓ ECONÒMICA 2024

Subvencions 2024

Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions

Consell Català de l'Esport

Diputació de Lleida

Pressupost 2024

Pressupost 2024

Aprovat per Assemblea de 29 d'abril de 2024

Preu llicències 2024

Preu llicències 2024

Aprovat per Assemblea de 29 d'abril de 2024

Comptes anuals 2023

Comptes anuals 2023

Aprovats per Assemblea de 29 d'abril de 2024

Convenis

Ajuts i col·laboracions

Reprogir

Alts càrrecs

Retribucions

Declaració negativa retribucions

INFORMACIÓ ECONÒMICA 2024

Subvencions 2024

Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions

Consell Català de l'Esport

Ajuts i subvencions

Pressupost 2024

Pressupost 2024

Aprovat per Assemblea de 29 d'abril de 2024

Preu llicències 2024

Preu llicències 2024

Aprovat per Assemblea de 29 d'abril de 2024

Comptes anuals 2023

Comptes anuals 2023

Aprovats per Assemblea de 29 d'abril de 2024

Convenis

Ajuts i col·laboracions

Reprogir

Alts càrrecs

Retribucions

Declaració negativa retribucions