TRANSPARÈNCIA

Descarrega la informació pública que necessitis, institucional i econòmica

DADES LEGALS

INFORMACIÓ ECONÒMICA 2021

Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern

Convenis

Convenis

Conveni

Ajuntament de Banyoles

Conveni col·laboració Ajuntament de Lleida

Subvencions

Subvenció

Subvenció

Diputació de Lleida

Consell Català de l'Esport

Pressupost

Pressupost 2021

Preus llicències 2021

Aprovat en Assemblea Ordinària de 30.04.21

Relació i tipus llicències

Comptes Anuals

Comptes anuals 2020

Aprovat en Assemblea Ordinària de 30.04.21

Alts càrrecs

Retribucions

Declaració Negativa de Retribucions

INFORMACIÓ ECONÒMICA 2021

Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern

Convenis

Convenis

Conveni

Ajuntament de Banyoles

Conveni col·laboració Ajuntament de Lleida

Subvencions

Subvenció

Subvenció

Diputació de Lleida

Consell Català de l'Esport

Pressupost

Pressupost 2021

Preus llicències 2021

Aprovat en Assemblea Ordinària de 30.04.21

Relació i tipus llicències

Comptes Anuals

Comptes anuals 2020

Aprovat en Assemblea Ordinària de 30.04.21

Alts càrrecs

Retribucions

Declaració Negativa de Retribucions

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 2021

Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern

Funcions

Funcions

Principals funcions de l'entitat

Nomativa

Nomativa

Normativa bàsica aplicable

Estructura

Junta Directiva

Relació membres Junta Directiva

Estatuts

Estatus

Estatuts FC Piragüisme

Comitès

Organització

Grups de treball i comitès

Informació

Guía de suport

Guía pràctica de transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 2021

Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern

Funcions

Funcions

Principals funcions de l'entitat

Nomativa

Nomativa

Normativa bàsica aplicable

Estructura

Junta Directiva

Relació membres Junta Directiva

Estatuts

Estatus

Estatuts FC Piragüisme

Comitès

Organització

Grups de treball i comitès

Informació

Guía de suport

Guía pràctica de transparència