TRANSPARÈNCIA

Descarrega la informació pública que necessitis, institucional i econòmica

DADES LEGALS

INFORMACIÓ ECONÒMICA 2023

Subvencions 2023

Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions

Consell Català de l'Esport

Diputació de Lleida

Pressupost 2023

Pressupost 2023

Aprovat per Assemblea de 22 de maig de 2023

Preu llicències 2023

Preu llicències 2023

Aprovat per Assemblea de 22 de maig de 2023

Comptes anuals 2022

Comptes anuals 2022

Aprovats per Assemblea de 22 de maig de 2023

Convenis

Ajuts i col·laboracions

Ajuntament de Lleida

Reprogir

Ajuntament de Lleida

Alts càrrecs

Retribucions

Declaració negativa retribucions

INFORMACIÓ ECONÒMICA 2023

Subvencions 2023

Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions

Consell Català de l'Esport

Ajuts i subvencions

Pressupost 2023

Pressupost 2023

Aprovat per Assemblea de 22 de maig de 2023

Preu llicències 2023

Preu llicències 2023

Aprovat per Assemblea de 22 de maig de 2023

Comptes anuals 2022

Comptes anuals 2022

Aprovats per Assemblea de 22 de maig de 2023

Convenis

Ajuts i col·laboracions

Ajuntament de Lleida

Reprogir

Ajuntament de Lleida

Alts càrrecs

Retribucions

Declaració negativa retribucions

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 2023

Funcions

Funcions

Principals funcions de l'entitat

Normativa

Normativa

Nomativa bàsica aplicable

Estructura

Junta Directiva

Relació membres Junta Directiva 2023

Estatuts

Estatuts

Estatuts FC Piragüisme

Comitès assessors

Organització

Grups de treball i comitès

Informació

Guía de suport

Guía pràctica transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 2023

Funcions

Funcions

Principals funcions de l'entitat

Normativa

Normativa

Nomativa bàsica aplicable

Estructura

Junta Directiva

Relació membres Junta Directiva 2023

Estatuts

Estatuts

Estatuts FC Piragüisme

Comitès assessors

Organització

Grups de treball i comitès

Informació

Guía de suport

Guía pràctica transparència