TRANSPARÈNCIA

Descarrega la informació pública que necessitis, institucional i econòmica

DADES LEGALS

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 2022

Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern

Funcions

Funcions

Principals funcions de l'entitat

Normativa

Normativa

Normativa bàsica aplicable

Estructura

Junta Directiva

Relació membres Junta Directiva

Estatuts

Estatuts

Estatuts FC Piragüisme

Comitès

Organització

Grups de treball i comitès

Informació

Guía de suport

Guía pràctica de transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 2022

Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern

Funcions

Funcions

Principals funcions de l'entitat

Normativa

Normativa

Normativa bàsica aplicable

Estructura

Junta Directiva

Relació membres Junta Directiva

Estatuts

Estatuts

Estatuts FC Piragüisme

Comitès

Organització

Grups de treball i comitès

Informació

Guía de suport

Guía pràctica de transparència

INFORMACIÓ ECONÒMICA 2022

Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern

Subvencions

Subvenció

Consell Català de l'Esport

Pressupost

Pressupost 2022

Preus llicències 2022

Aprovat en Assemblea Ordinària de 17 de maig de 2022

Relació i tipus llicències

Comptes Anuals

Comptes anuals 2021

Aprovats en Assemblea Ordinària de 17 de maig de 2022

Alts càrrecs

Retribucions

Declaració Negativa de Retribucions

INFORMACIÓ ECONÒMICA 2022

Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern

Subvencions

Subvenció

Consell Català de l'Esport

Pressupost

Pressupost 2022

Preus llicències 2022

Aprovat en Assemblea Ordinària de 17 de maig de 2022

Relació i tipus llicències

Comptes Anuals

Comptes anuals 2021

Aprovats en Assemblea Ordinària de 17 de maig de 2022

Alts càrrecs

Retribucions

Declaració Negativa de Retribucions