Transparència
Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern
ANY:

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
Funcions
Funcions
Principals funcions de l'entitat

Descarregar

Normativa
Normativa
Normativa bàsica aplicable

Descarregar

Estructura
Junta Directiva
Relació membres Junta Directiva

Descarregar

Estatuts
Estatuts
Estatuts FC Piragüisme

Descarregar

Comitès
Organització
Grups de treball i comitès

Descarregar

Informació
Guía de suport
Guía pràctica de transparència

DescarregarINFORMACIÓ ECONÒMICA
Contractes
Convenis
Convenis
Ajuntament de Banyoles

Descarregar

Subvencions
Pressupost
Pressupost 2021
Aprovat en Assemblea Ordinària de 30.04.21

Descarregar

Preus llicències 2021
Relació i tipus llicències

Descarregar

Comptes anuals
Comptes anuals 2020
Aprovat en Assemblea Ordinària de 30.04.21

Descarregar

Alts càrrecs
Retribucions
Declaració retribucions alts càrrecs

Descarregar
ÒRGANS COL•LABORADORS: